Hyra en bygdegård

Något som är väldigt karaktäristiskt för svenskt kulturliv, särskilt på landsbygden, är våra bygdegårdar. Det är samlingslokaler i eller nära mindre orter där det anordnas aktiviteter som dans, föreningsmöten och föreläsningar. Det handlar ofta om öppna tillställningar dit alla är välkomna. Bygdegårdar är politiskt och religiöst obundna och oftast även möjliga att hyra för privata tillställningar som till exempel fester. En Bygdegård fungerar ungefär som städernas “Folkets hus” och drivs i regel av en bygdegårdsförening. Det är till den man vänder sig om man funderar på att hyra en bygdegård.

När passar det att hyra en bygdegård?

Fester brukar passa bra i bygdegårdar, särskilt om de ligger en bit utanför tätbebyggt område och inte stör grannarna. Faktum är att det arrangeras hundratals fester på bygdegårdar runt om i landet, varje helg. Det händer då och då att en ungdomsfest spårar ur i bygdegården men i de flesta fall är såväl de tillfälliga hyresgästerna som bygdegårdens förvaltare nöjda efter en fest. Även bröllops, föreningsmöten, LAN-partyn och revykvällar kan hållas i bygdegårdar. Det är lätt att förväxla bygdegårdar med hembygdsgårdar. De senare fungerar mer som enkla museer och speglar äldre tiders bygdekultur. Även hembygdsgårdar kan vara möjliga att hyra för privata sällskap.

Vad finns det i en bygdegård?

Bygdegårdar ser inte ut på något särskilt sätt, det kan handla om väldigt olika typer av hus och lokaler. Det finns nästan 1500 bygdegårdar runt om i landet. Alla har dock åtminstone ett rum som lämpar sig för större grupper. Ett kök och flera toaletter är också något man i regel kan räkna med när man hyr en bygdegård. Bygdegårdar har också oftast en rejäl parkeringsplats och många är anpassade så att även rörelsehindrade kan ta sig in och ut på ett smidigt sätt. Viss utrustning för framträdanden, som högtalare och whiteboard, brukar finnas att hyra. Exakt vad som ingår är bra att kolla upp innan man hyr en bygdegård.

zenko