• Hyra en bygdegård

  Något som är väldigt karaktäristiskt för svenskt kulturliv, särskilt på landsbygden, är våra bygdegårdar. Det är samlingslokaler i eller nära mindre orter där det anordnas aktiviteter som dans, föreningsmöten och föreläsningar. Det handlar ofta om öppna tillställningar dit alla är välkomna. Bygdegårdar är politiskt och religiöst obundna och oftast även möjliga att hyra för privata tillställningar som till exempel fester. […]

  Restored vintage school house
 • Ulvsättra bygdegård i Järfälla, utanför Stockholm, var känd redan i början av 1500-talet, då som tillhörande byggnad till kyrkan. Gården ändrade dock både ägare och arrendatorer flitigt under denna tid. På 1700-talet bedrevs Ulvsättra som ett jord- och lantbruk under Görväln. Även när gården utarrenderades på 1800-talet till grosshandlare och högre ämbetsmän från Stockholm, fortsatte man att driva gården som […]

  Holidays in the country - little boy feeds a goat
 • Kända bygdegårdar i Norden

  Bygdegårdar är en del av vårt kulturarv som växte fram under tidigt 1900-tal. Det var landsbygdsbefolkningen som började engagera sig, främst för att lösa frågan var ortens ungdomar skulle hålla hus på sin fritid. Idén att bygga en gemensam samlingsplats för lokalbefolkningen spred sig och under 25 år byggdes hela 400 bygdegårdar i Sverige. Sedan 1944 har föreningen Bygdegårdarnas riskförbund […]

  Midsummer table
 • Ljustorps bygdegård

  Ljustorps bygdegård ligger, som väntat, i Ljustorps socken, som i sin tur ligger i Timrå kommun i Medelpad. Mer specifikt ligger den utanför Mellberg i Öppom by. De som driver bygdegården kallar den för ”den kreativa lokalen mitt i bygden”, och det stämmer också väl överens med den typ av verksamheter som arrangeras i dess lokaler – allt från uppsättningar […]

  Ljustorps bygdegård
 • Bygdegårdarnas riksförbund

  Bygdegårdarnas riksförbund är en organisation för alla typer av föreningsdrivna, allmänna lokaler. Idag har föreningen mer än 1400 anslutna bygdegårdar, bystugor och liknande lokaler och föreningar. Att de är allmänna innebär att de ska vara tillgängliga att hyras för olika kulturarrangemang, föreningsmöten, fester och folkbildning. Bygdegårdarnas riksförbund är en av tre föreningar som ingår i den större paraplyföreningen Samlingslokalernas Samverkansorganisation. […]

  Bygdegårdarnas riksförbund
 • Kärrbo bygdegård

  Kärrbo bygdegård tillhör Kärrbo bygdegårdsförening, och är belägen i Kärrbo socken i Västmanlands län. Alla som bor i Kärrbo är välkomna som medlemmar i föreningen, och ett av föreningens mål är att hälften av alla de som bor på orten ska vara medlemmar. Föreningen verkar för att bygden ska bevaras och vidareutvecklas, och anordnar bland annat aktiviteter då de boende […]

  Kärrbo bygdegård
 • Vad är en bygdegård?

  Bygdegården är en anrik tradition som är mer eller mindre unik för Sverige. Visst finns det sällkapsklubbar och mötesplatser även i andra länder, men bygdegården har några funktioner som skiljer sig åt från andra typer av knutpunkter. I över hundra år – och längre än så på många platser – har bygdegården knutit samman bygden och sett till att människor […]

  Vad är en bygdegård?
 • Värmdö bygdegård

  Värmdö bygdegård hittar man i Värmdö kommun, vid Hemmesta, och den har funnits där sedan mitten av 1950-talet. Det var på initiativ av den dåvarande kyrkoherden, Sven Hellquist, som man började planera skapandet av en bygdegård, då det fanns ett stort behov av en samlingsplats för invånarna på Värmdö. Att intresset bland befolkningen var stort kan tydligt förstås genom det […]

  Värmdö bygdegård
 • Hästbo bygdegård

  Bygdegården är en naturlig samlingsplats för människorna i ett samhälle. Till skillnad från andra samlingsplatser, som Folkets hus, har bygdegårdarna ingen politisk koppling eller någon historia knuten till arbetarrörelsen. Bygdegårdens verksamhet ska dock ha en demokratisk värdegrund. Bygdegården är oftast en fristående byggnad som byggts just för att tjäna som samlingslokal. I vissa fall kan byggnaderna tidigare ha tillhört till […]

  Hästbo bygdegård
 • Björksta bygdegård

  Björksta socken ligger i Västmanland. Björksta är en av byarna i socknen, och de har sedan början av 60-talet åtnjutit en bygdegård bestående av en vit stenvilla som ligger nära byns kyrka. Den är en mötesplats för byns invånare, men också en viktig del av byns kulturliv och föreningsliv. Bygdegården sköts av en bygdegårdsförening. Föreningen bidrar själva till kulturlivet genom […]

  Björksta bygdegård