Ulvsättra bygdegård i Järfälla, utanför Stockholm, var känd redan i början av 1500-talet, då som tillhörande byggnad till kyrkan. Gården ändrade dock både ägare och arrendatorer flitigt under denna tid. På 1700-talet bedrevs Ulvsättra som ett jord- och lantbruk under Görväln. Även när gården utarrenderades på 1800-talet till grosshandlare och högre ämbetsmän från Stockholm, fortsatte man att driva gården som ett jordbruk. Jordbruket bedrevs ända fram till 1971. År 1994 grundades ortens bygdegårdsförening med målet att föreningen ska bli en samlingspunkt för både unga och gamla som bor på orten.

Dansa och håll fester

300px-Wga_brueghel_wedding_dance_in_a_barnUlvsättra bygdegård är en utmärkt festlokal, den vackra röda träbyggnaden med sina tillhörande hus på andra sidan vägen, är en lämplig lokal för såväl 50-års kalas som dopfester. Huvudbyggnaden, det som idag är bygdegården, får över vägen sällskap av flera andra hus, däribland en 4H-gård. Gården startade sin verksamhet 1974 och är en ideell förening som drivs på uppdrag av Järfälla kommun. Här kan exempelvis barn från sju år, lära sig att sköta om gårdens djur. Inne i själva huvudbyggnaden anordnas det både danskurser samt logdans för nöjes skull. Danskvällarna brukar traditionsenligt hållas på tisdagskvällar under maj, juni, juli och augusti, och musiken är varannan modern låt och varannan en trevlig äldre dänga.

zenko