Värmdö bygdegård

Värmdö bygdegård hittar man i Värmdö kommun, vid Hemmesta, och den har funnits där sedan mitten av 1950-talet. Det var på initiativ av den dåvarande kyrkoherden, Sven Hellquist, som man började planera skapandet av en bygdegård, då det fanns ett stort behov av en samlingsplats för invånarna på Värmdö. Att intresset bland befolkningen var stort kan tydligt förstås genom det löfte som byggmästaren Einar Lax gav: att han skulle skänka en tomt och ett magasin till att bygga en bygdegård om man bildade en förening. Det gjorde man också år 1951, och redan samma år anordnades föreningens första evenemang på tomten som Lax skänkte: en stor sommarfest. Man fick ett rejält överskott i kassan efter festen, och detta skulle komma att finansiera en stor del av arbetet med att omvandla magasinet till ett dugligt bygdegårdshus. Det skulle ta tre år, och byggnaden stod färdig 1954, som en klassisk röd stuga med vita knutar, i två våningar. Den invigdes året därpå, 1955, av självaste landshövdingen, Gunnar Danielsson.

Sedan dess invigning 1955 har bygdegården varit en viktig del av Värmdös kulturliv. Där har det bland annat arrangerats dans och biovisningar, och bibliotek och förskola har huserats i dess lokaler. Föreningen samarbetar också med Värmdös studieförbund, som har förlagt många av sina kurser till lokalerna i bygdegården. Det har även arrangerats teaterföreställningar där, liksom auktioner och marknader av olika slag. Utanför bygdegården finns en trädgård som lämpar sig väl för olika aktiviteter, och som också kan skryta med en boulebana, en scen och en dansbana. Bygdegården livas därför upp av aktiviteter året runt.

Värmdö bygdegård ligger centralt, bara 25 minuter från Slussen med buss eller bil. Hemmesta, som är den tätort bygdegården ligger i, är belägen ungefär sju kilometer från Värmdö kommuns centralord, som är Gustavsberg. Bygdegården är på många sätt navet i samhället.värmdö 2

När bygdegårdsföreningen grundades blev man medlem genom att köpa andelar i bygdegården för 25 kronor. De som var med vid grundandet och således har dessa andelar är idag ständiga medlemmar. Det går inte att bli numera, utan om du vill bli medlem i föreningen får du betala en årlig avgift som förlänger ditt medlemskap. Du behöver inte vara medlem för att ta del av aktiviteterna som anordnas i bygdegården, men genom att vara medlem ges du möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

zenko