Hästbo bygdegård

Bygdegården är en naturlig samlingsplats för människorna i ett samhälle. Till skillnad från andra samlingsplatser, som Folkets hus, har bygdegårdarna ingen politisk koppling eller någon historia knuten till arbetarrörelsen. Bygdegårdens verksamhet ska dock ha en demokratisk värdegrund.

Bygdegården är oftast en fristående byggnad som byggts just för att tjäna som samlingslokal. I vissa fall kan byggnaderna tidigare ha tillhört till exempel nykterhetsrörelsen eller frikyrkorörelsen, eller någon annan folkrörelse.

Hästbo bygdegård ligger i Hästbo i Hofors kommun, som i sin tur ligger i Gävleborgs län. Bygdegården drivs av en förening, som dels har hand om att hyra ut gårdens lokaler till företag och föreningar som vill anordna fester eller evenemang i byggnaden, och dels själva anordnar olika aktiviteter för bygdens invånare. Bygdegården har två festlokaler för uthyrning, en som rymmer 80-90 personer och en som rymmer ungefär 30 personer. Föreningen erbjuder dessutom en projektor, musikanläggning med mikrofon och storbilds-tv till uthyrning, och det finns ett storkök i anslutning till lokalerna, vilket gör att de lämpar sig väl för en rad olika evenemang. Bland annat huserar bygdegården byns ungdomsgård, för barn som går i årskurs 1 och uppåt. Den arrangeras veckovis, varje onsdag, och finns till tack vare engagerade föräldrar som ställer upp för att de lokala barnen och ungdomarna ska ha något att sysselsätta sig med. Eldsjälar är grunden för de allra flesta ideella föreningar, och bygdegården är inget undantag. För den som håller sin bygdegård kär, eller till och med brinner för den, kan man trycka upp namnlappar hos namnband.se med bygdegårdens namn på. På det sättet kan man hålla det man håller kärt nära.hästbo 1

En av Hästbos mest omtyckta traditioner är glöggdrickandet som arrangeras varje år den 23 december. Det är ett bra exempel på den gemenskap som finns på mindre orter, och som bygdegården främjar. Exempel på evenemang som arrangeras i Hästbos bygdegård är afterwork, tjejkvällar, stavgång, irländsk afton, kvällar för människor som är 55+, buggkurser och traditionellt valborgsfirande. Bygdegårdens evenemang är öppna för allmänheten; man behöver alltså inte vara medlem i föreningen för att få delta, och med undantag av vissa evenemang är man välkommen oavsett kön eller ålder. Det är en förening för bygden och av bygden.

zenko